Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT PARKGENOOT

Inleiding

Parkgenoot neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@parkgenoot.nl.

Wie is Parkgenoot?

Parkgenoot is de besloten vennootschap Parkgenoot BV, kantoorhoudende te (1013 KH) Amsterdam aan Haarlemmerdijk 159-1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer XXXXX.

Parkgenoot is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Parkgenoot de verwerkingsverantwoordelijke.

Parkgenoot heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Julian Doorten bereiken via julian@parkgenoot.nl.

Hoe gebruikt Parkgenoot jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Parkgenoot persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Parkgenoot voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Parkgenoot worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht, Gehuurde ruimte

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Marketing

Doeleinde: Retargeting Gegevens: Surfgedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: 90 dagen

Doeleinde: Social marketing

Gegevens: Social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: A/B testing Gegevens: Surfgedrag Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie

Gegevens: E-mailadress, Naam, Inhoud van het chatbericht

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Parkgenoot heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Parkgenoot over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Parkgenoot. Je kunt verzoeken dat Parkgenoot je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Parkgenoot te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Parkgenoot of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Parkgenoot te verkrijgen. Parkgenoot zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Parkgenoot je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Parkgenoot

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@parkgenoot.nl. Parkgenoot zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Parkgenoot een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Parkgenoot je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Parkgenoot

  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Parkgenoot verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Parkgenoot gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Parkgenoot gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Parkgenoot aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Parkgenoot ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Parkgenoot worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Parkgenoot worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Parkgenoot je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@parkgenoot.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Parkgenoot jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@parkgenoot.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.